Over ons

Wolfs Lakenvelders is een biologisch akkerbouwbedrijf in combinatie met onze Lakenvelder veestapel. Akkerbouw op biologische wijze betekend  dat we granen en peulvruchten verbouwen zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. We werken samen met de natuur en proberen een zo goed mogelijk evenwicht te krijgen voor bodem en gewas. Hiervoor is een kringloop nodig:

De stalmest die onze koeien produceren gebruiken we om het land mee te bemesten en de gewassen goed kunnen groeien.

Het stro wat van deze percelen afkomt, gebruiken we in de winter om de stal van de Lakenvelders mee in te strooien. In het voorjaar wordt deze mest weer op het land gebracht en wordt hetzelfde kringetje weer gemaakt.

De granen worden voor een klein deel gebruikt als voer voor de lakenvelders. Het grootste gedeelte wordt verkocht voor veelal humane consumptie.

Onze Lakenvelders  grazen het grootste gedeelte van het jaar in de wei in Ter Wupping en naast de Burcht van Wedde. Natuurlijke weilanden met veel verschillende grassen, kruiden en klavers.